Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Οικογενειακή θεραπεύτρια εξειδικευμένη σε θέματα σεξουαλικής υγείας

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα συνδρομητών μας για να λαμβάνετε άμεσες ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες μας!
Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδας αλλά και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε μέλους ξεχωριστά.  Τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά και με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο είναι ενταγμένα.

 


Έτσι όταν ένα μέλος  παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα (π.χ. άγχος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, κατάθλιψη κ.λ.π.) η οικογενειακή θεραπεία το αντιμετωπίζει σαν κάτι που αφορά όλη την οικογένεια και όχι μόνο το μέλος που παρουσιάζει το σύμπτωμα, εφ' όσον εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο οικογενειακό σύστημα και έχει αποκτήσει ένα νόημα μέσα σ' αυτό. Η οικογενειακή αφηγηματική θεραπεία ανακαλύπτει τις κυρίαρχες ιστορίες με τις οποίες τα μέλη επικοινωνούν που όμως ενδεχομένως δεν τους βοηθάνε και προσπαθεί να βρει εναλλακτικες ιστορίες που αναδεικνύουν την επικοινωνία, τους δεσμούς της οικογένειας και τους τρόπους καλής λειτουργίας της!

Όσον αφορά τις ενδείξεις της οικογενειακής θεραπείας, αυτές καλύπτουν από την κατάθλιψη κάποιου μέλους, τις κρίσεις πανικού, τις φοβίες, τις «ψυχοσωματικές» διαταραχές", τις σωματόμορφες διαταραχές, τα συζυγικά προβλήματα, τα προβλήματα στη σχέση γονιών-παιδιών, διαζύγιο κτλ. ως τα προβλήματα τα συνδεόμενα με σωματικές νόσους (που επηρεάζουν την οικογένεια και επηρεάζονται από την αντίδραση της οικογένειας).